Magyar English Híreink (RSS 2.0)

Üdvözöljük a

Harminc új taggal bővült a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv | MKIK

honlapján!

-

Harminc új taggal bővült a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv

Szerző: Dr. Tarján Katalin | 2014. március 5.

Februártól 185 tagja van a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett független szervezetként működő Teljesítésigazolási Szakértői Szervnek, miután Varga Mihály, nemzetgazdasági miniszter harminc új szakértő tag kinevezését írta alá.

Az építőiparban elterjedt lánctartozások megfékezésére létrehozott Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (továbbiakban: TSZSZ) tagjai a 236/2013. (VI.30.) Kormányrendelet által felsorolt szakterületek valamelyikén bejegyzett igazságügyi szakértők lehetnek.

 

2013-ban két pályázati forduló során a tizenegy tagú véleményező bizottság több, mint 250 pályázóból választotta ki az immár 185 tagot.

 

A tagokat a jogszabálynak megfelelően az igazságügyi miniszter egyetértésével az építésgazdaságért felelős miniszter nevezi ki, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a Mérnöki Kamara, az Építész Kamara, az Igazságügyi Szakértői Kamara és építőipari szakmai szervezetek véleményezése mellett.

 

A szakértők kiválasztásánál a szakterületen túl az országos lefedettség volt fontos szempont.

 

A TSZSZ eddigi működése során több, mint 65 kérelem érkezett, ezek 90 %-ánál ténylegesen el is indult a szakértői eljárás.

 

A szakértői eljárás lefolytatására a 2013. évi XXXIV. törvény rendelkezéseinek megfelelően a TSZSZ vezetője a TSZSZ tagjai közül három, az adott szakterületen kompetenciával rendelkező szakértőt jelöl ki. Az elnökből és két tagból álló szakértői tanács a beadott dokumentumok és a helyszíni szemlén tapasztaltak alapján a kérelem befogadásától számított harminc napon belül készíti el a szakértői véleményt. Az eljárási határidő indokolt esetben egy alkalommal maximum harminc nappal meghosszabbítható.

 

Az eljárás ideális kimenetele az, ha a szakvélemény alapján a felek megegyeznek, ám ha ez nem sikerül, a bíróságon kiemelt jelentőségű perként indítható a TSZSZ szakvéleményére alapított eljárás, speciális eljárási szabályokkal.

 

További információk a TSZSZ működéséről, eljárásáról, illetve a teljes szakértői névsor megtalálható a TSZSZ honlapján.