Magyar English Híreink (RSS 2.0)

Üdvözöljük a

Vis-major igazolás kiállítása | MKIK

honlapján!

-

Tagozataink

Vis-major igazolás kiállítása

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hagyományosan látja el a vis maior hivatkozások érvényesítésének igazolására irányuló tevékenységét. Annak igazolása, hogy a szerződés teljesítését akadályozó körülményre, eseményre (vis maior okra) való hivatkozás megfelelően megtörtént, az általános nemzetközi kereskedelmi gyakorlatban is a gazdasági kamarák ügykörébe tartozik. A gazdasági kamarák ennek megfelelően a vis maior fogalmából következő körülhatárolt feltételek alapján vis maior-nak minősülő nyomatékos teljesítési akadályok felmerülésekor vis maior igazolást adnak ki az erre hivatkozó fél jogérvényesítésének, bizonyításának alátámasztására. Bővebben.

 

A vis major igazolás kiállítása személyes ügyintézés útján történik az MKIK-nál. A gyorsabb ügyintézés érdekében lehetőség van a kérelmek előzetesen történő online benyújtására.

Csatolt állományok: