Magyar English Híreink (RSS 2.0)

Üdvözöljük a

Üzleti delegáció Orenburgba - 2013. április 23-27. | MKIK

honlapján!

-

Tagozataink

Üzleti delegáció Orenburgba - 2013. április 23-27.

Szerző: Leimeter Ilona | 2015. február 6.

2013. április 23-27. között Tóth Imre MKIK MOT tiszteletbeli elnök vezetésével 9 fős magyar üzletember-delegáció utazott Orenburgba a Régió Kereskedelmi és Iparkamarájának meghívására. A látogatás célja a kapcsolatfelvétel, a magyar üzleti lehetőségek bemutatása és az együttműködési lehetőségek áttekintése volt.

Április 24.

A delegáció részt vett a „Vidéki ház és kertészet” kiállításon, melyen Orenburg régió növény- és gyümölcstermesztői vettek részt.

Április 25.

  1. Maszlov Mihail, Orenburg régió mezőgazdasági minisztere és a minisztérium szakemberei fogadták a magyar delegációt. A Miniszter igen nagy érdeklődést mutatott az magyar-orenburgi agráripari együttműködés iránt. A megbeszélés főbb témai a vetőmag beszállítás, állattenyésztő-telepek létesítése, hűtő- és melegházak építése, konzervipar és mezőgazdasági gépgyártás voltak. A minisztérium és az üzletemberek közötti tárgyalások a nap második felében folytatódtak, melyen orenburgi vállalkozók is jelen voltak.
  2. A delegációval megbeszélést folytatott Zelencov Denisz, Orenburg város polgármester helyettesével. A tárgyaláson olyan projektekről volt szó, mint szennyvíztisztítás, hulladékfeldolgozás, panelházak felújítása, sportlétesítmények, kórházak, hidak és autóutak építése- valamint felújítása, hűtő- és melegházak létesítése.
  3. Sztrunvova Natalja, gazdaságfejlesztési miniszterhelyettes tárgyalásokat folytatott a magyar üzleti delegációval az Orenburgi régió Kamarájában, Szityizsev Viktor, a Kamara elnökének, Agyejev Oleg, a Kamara elnökhelyettesének és Szazonov Alekszandr, Orenburg régió fejlesztési cégének igazgatójának a részvételével. A megbeszélések tárgya egyezett a polgármesteri hivatalban történt tárgyalásokkal. Tóth Imre kifejtette a Miniszterhelyettes asszonynak a delegáció üzleti ajánlatait a Régió felé, Hyross Katalin, igazgató pedig vázolta a projektfinanszírozási lehetőségeket.

Április 26.

Orenburg régió Kereskedelmi és Iparkamarájában április 26-án került sor a kétoldalú kamarai rendezvényre, melyen Szityizsev Viktor és Tóth Imre köszöntötték a jelenlevő magyar és orosz cégeket. A rendezvényen Kalinyin Alexandr, kultúráért, társadalmi és külkapcsolatokért felelős miniszterhelyettes mutatta Orenburg régió gazdasági lehetőségeit. Az előadás után együttműködési megállapodás aláírására került sor az Orenburgi regionális Kamara és a Magyar-Orosz Tagozat között. Rendezvényt üzletember-találkozók követték, ahol közel 20 oroszországi cég képviselője jelent meg.