Magyar English Híreink (RSS 2.0)

Üdvözöljük a

Bemutatkozás | MKIK

honlapján!

-

Tagozataink

Bemutatkozás

Szerző: Pintér Vince | 2015. március 3.

 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által létrehozott Magyar – Román Tagozat vállalkozói érdekképviseleti szervezet melynek feladata a külgazdasággal összefüggő közfeladatok ellátása a két ország közötti vállalkozások gazdasági együttműködéseinek elősegítése a kölcsönös előnyökön alapuló kereskedelmi és üzleti kapcsolatok fejlesztése érdekében.

A Tagozat önálló jogi személyiséggel nem rendelkező, speciális szolgáltatást nyújtó kamarai munkacsoport, amit az MKIK elnöksége hozott létre 1999. június 17-én.

Működését a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara-(mint gesztor kamara)- biztosítja.

Célja a kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlesztése, nemcsak a határ menti magyar és román, hanem a két ország egész területén lévő vállalkozások között.

A Tagozat összekötő láncszemként működik az MKIK – illetve a területi kamarák között, egy széles körű országos információs adatbázisra támaszkodva.

 

Feladata:

● Európai modellként, kereskedelmi és gazdasági információk, tanácsadás-marketing és üzleti kapcsolatok felkutatása, létrehozásuk elősegítése és ösztönzése, konferenciák és üzletember találkozók szervezése és új piacok feltárása.

● Tagjainknak a partner ország vásárain és kiállításain való részvételének elősegítése, támogatása és összehangolása.

● A mikro,- kis- és középvállalatok külkereskedelmi kapcsolatainak előmozdítása, az export növelésének és a gazdasági kooperációk létrehozásának segítése.

● A határ menti területeken a piaci helyzet felmérése, elemzése ezekről, tagjainknak tájékoztatás nyújtása, tájékoztatás a szomszédos országban érvényes kereskedelmi, számviteli, adózási rendelkezésekről, előírásokról és üzleti lehetőségekről.

● Vegyes vállalatok létrehozásának, a tagvállalatok versenyképességének, a megtartása és fokozása, a változó piaci körülményekhez való alkalmazkodásának az elősegítése.

● Kapcsolattartás a partner ország területi-külön felhatalmazás alapján – országos kamarai szervezetekkel, képviseletekkel.

● Közreműködés üzletfelek felkutatásában, kapcsolatok létrehozásában, illetve a gazdasági együttműködés ösztönzése.

● A kis és középvállalkozások külkereskedelmi kapcsolatainak fejlődésének elősegítése az export növelése és további kooperációk létesítése érdekében, valamint tájékoztatást nyújtson a román piac helyzetéről, fejlődési tendenciáiról.

 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Magyar-Román Tagozat külgazdasági stratégiája változatlan:- üzletfejlesztés, versenyképesség és hatékonyság, a román relációval kapcsolatos tevékenységekben változatlan aktív szerepvállalás.

Ennek szellemében továbbra is kiemelten szeretné támogatni és erősíteni a romániai felvevő piacok feltárására irányuló rendezvényeket és programokat, gazdasági, külkereskedelmi, üzleti és szakmai fórumokat melyek hathatósan segíthetik a magyar termékek minél nagyobb volumenű exportra jutásának a lehetőségeit a Kárpát –medencében.

 

Békéscsaba, 2015