Magyar English Híreink (RSS 2.0)

Üdvözöljük a

MKIK

honlapján!

-

Tagozataink

Cikkek

„CHALLENGE PLATFORM” Pályázat a KKV-k társadalmi innovációs tevékenységét támogató eszköz fejlesztésére (INNOSUP-04-2016)

2016. 04. 04. 16:15

2016. április 28-ig lehet benyújtani a pályázatokat a KKV-k társadalmi innovációját elősegítő projekteket díjazó kiírásra.

 

A pályázati felhívás abból a megállapításból indul ki, miszerint túl sok társadalmi kihívás marad megoldatlanul és kevés azon vállalkozások száma, akik üzleti lehetőségként tekintenek erre a területre. Ráadásul az egyéb területen működő, ugyanakkor segíteni tudó KKV-k és a társadalmi vállalkozások közötti együttműködés is elenyésző. A pályázati kiírás célja, hogy ösztönözze a KKV-kat a társadalmi szükségletekre és kihívásokra irányuló innovációs lehetőségek megragadására, valamint elősegítse a KKV-k bekapcsolódását a társadalmi kihívásokat kezelő projektekbe.

Business Innovation Observatory konferencia

2015. 12. 16. 14:22

2016. január 25-26. Brüsszel

Kreatív Európa (2014–2020) - Kultúra alprogram pályázati felhívás

2015. 09. 21. 13:48

A pályázati felhívás célja többek között a kreativitás, az innovatív alkotási megközelítések és a más ágazatokra való átgyűrűző hatás támogatása. (Új, innovatív bevételszerzési, gazdálkodási és marketingmodellek kidolgozása és tesztelése a kulturális ágazatokban, különös tekintettel a digitális átállásra). Külön figyelmet kell fordítani az olyan tevékenységek támogatására is, amelyek lehetővé teszik, hogy a kulturális szakemberek új készségeket sajátítsanak el.

A vállalat-átruházási környezet javítása Európában – a szövetkezeti vállalkozási forma ösztönzése

2015. 06. 24. 10:48

Az alábbi pályázati felhívás célja a szövetkezeti vállalkozási forma létrehozásának ösztönzése a vállalkozás átadása esetén. A szövetkezeti rendszerben működő gazdálkodó szervezetek lényege, hogy a szövetkezet tagjai a tulajdonosok. A tagok a vállalkozás különböző érdekcsoportjaiból tevődnek össze: a fogyasztókból, termelőkből, illetve a dolgozókból, ez jelenti a legfőbb előnyt is a „hagyományos” vállalkozói formákkal szemben. Hiszen nem egy viszonylag szűk tulajdonosi csoport élvezi elsősorban a megtermelt profitot, hanem minden érdekcsoport, akik természetesen ez által sokkal inkább érdekeltek a sikeres működésben.

„ERASMUS fiatal vállalkozók részére" - Nemzeti közvetítő szervezetek kiválasztása

2015. 04. 20. 16:03

A jelen pályázati felhívás keretében a vállalkozók csereprogramjának szervezését lebonyolító nemzeti közvetítő szervezetek (Intermediary Organisations/IOs) kerülnek kiválasztásra. Az Európai Bizottság idén nyolcadik alkalommal hirdeti meg a pályázatot.

Női Innovátorok Európai Díja 2016 - Horizont 2020 pályázat

2015. 04. 08. 13:19

Az Európai Bizottság meghirdette a Női Innovátorok Európai Díját a Horizon 2020 program keretében. A díjat az a három vállalkozónő kaphatja meg, aki kiemelkedő innovatív ötleteit piacra vitte. Az első díjazott 100 000 euró, a második 50 000 euró, a harmadik 30 000 euró pénzjutalomban részesül.

A szakmai továbbképzésre vonatkozó átfogó szakpolitikai keretek - Erasmus+ pályázat

2015. 04. 08. 13:17

A pályázati felhívás célja a nemzeti hatóságok és a szakmai továbbképzésben részt vevő valamennyi érdekelt fél közötti együttműködés ösztönzése, többek között a munkavállalók készségeinek fejlesztése és a pályamódosítás (például az állami foglalkoztatási szolgálatok által biztosított képzés).

Az EU kapuja / Üzleti utak (EU Gateway / Business Avenues) Központi menedzsmentegység felállítása

2015. 03. 02. 13:46

Pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 12.

Az Európai Bizottság 2015. január 30-án tette közzé szolgáltatásra irányuló pályázati felhívását egy központi menedzsmentegység felállítására vonatkozóan az EU Gateway/Business Avenues programban.  A központi menedzsmentegység felelne az operatív eszközök és eljárások kialakításáért, „a kapu módszer” fenntartásáért valamint annak három célpiacon – Kína, Dél-Korea, Délkelet-Ázsia – való kivitelezéséért.

Nemzetköziesítési tevékenységekben és üzleti delegációk szervezésében jártas „európai kereskedelemfejlesztési szervezetek” együttműködésének támogatása

2015. 02. 18. 15:11

Pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 19.

 

Az Európai Bizottság 2015. január 22-én tette közzé azt a pályázati felhívását, amelynek célja a nemzetköziesítési tevékenységek támogatása az európai „kereskedelemfejlesztési szervezetek” együttműködésén keresztül. „Kereskedelemfejlesztő szervezet” összefoglaló név alatt minden olyan köz- és magánszervezet értendő, amelynek fő területe a vállalkozások nemzetköziesítésének ösztönzése, üzleti delegációk szervezése stb. (kereskedelmi és iparkamarák, ügynökségek, NGO-k).

Erasmus+ Innovációt és bevált gyakorlatok megosztását célzó együttműködések

2014. 12. 02. 12:40

A 2. pályázati kategória (Key Action 2) keretében az innovációt és bevált gyakorlatok megosztását célzó együttműködések támogathatók ún. stratégiai partnerségek formájában.

Tudásszövetségek és Ágazati szakképzés-fejlesztési szövetségek - (Knowledge Alliances and Sector Skills Alliances)

2014. 12. 02. 12:38

Az Európai Bizottság és az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség 2014. november 12-én információs napot szervezett az Erasmus+ program Tudásszövetségek (Knowledge Alliances) és Ágazati szakképzés-fejlesztési szövetségek (Sector Skills Alliances) pályázattípusaival kapcsolatban.

„EU Business Avenues” program – TISZTA TECHNOLÓGIÁK 2015

2014. 12. 02. 12:36

Az Európai Unió egy új program, az „EU Business Avenues” keretében támogatja az uniós kis- és középvállalkozások délkelet-ázsiai terjeszkedését (Szingapúr, Vietnám és Malajzia). A program két szektorra fókuszál: tiszta technológiák (megújuló energia, energiahatékonyság) és beltéri design (beltéri világítás, kis bútorok, tapéta, szőnyeg, függöny, dekorációs elemek, fürdőszobai kiegészítők). A tiszta technológiák területén 2015. június 15 és 19 között indul egy hetes misszió Szingapúrba és Vietnámba.

Erőforrás-hatékonysági önértékelési eszköz KKV-k számára

2014. 09. 22. 14:46

A tender felhívás célja egy szolgáltató kiválasztása a kis- és középvállalkozások számára európai erőforrás-hatékonysági önértékelési eszköz, valamint erőforráshatékonyság-fejlesztési intézkedések jegyzékének kidolgozása és tesztelése céljából, amelyek lehetővé teszik az európai kis- és középvállalkozások számára, hogy jobban értelmezzék erőforrás-hatékonysági teljesítményüket, és meghatározzák, hogy mely lépéseket lehet tenni annak fejlesztése érdekében.

COSME Klaszter Kiválósági Program - Pályázat klaszterek és üzleti hálózatok támogatására

2014. 09. 22. 14:44

A KKV-ügyi Végrehajtó Ügynökség (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises/EASME) pályázatot írt ki klaszterek részére a Klaszter Kiválósági Programban (Cluster Excellence Programme) való részvétel céljából. A pályázati kiírás célja a klaszter szervezetek és üzleti hálózatok által nyújtott szolgáltatások minőségének javítása.

Jelentés az ipari versenyképességről

2014. 09. 22. 13:50

Az Európai Bizottság éves jelentéseket készít a versenyképességről, hogy tényeken alapuló mutatókkal segítse az uniós és tagállami szakpolitikák kialakítását.

A vállalkozói ismeretek oktatására vonatkozó páneurópai kezdeményezés COSME (COS-WP2014-4-6)

2014. 07. 24. 13:14

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 20.

 

Az Európai Bizottság közzé tette a vállalkozói ismeretek oktatását támogató pályázati felhívását. A vállalkozókészség kulcskompetenciának számít az európai keretrendszerben és a foglalkoztatás növelésében is jelentős szerepet játszik. A cél egy olyan „virtuális” páneurópai szakértői hálózat létrehozása, amely egyesíti a hatáselemzések készítésével, a tudás megosztásával, a módszertanok kidolgozásával és mentorálással kapcsolatosan már meglévő európai és nemzeti szintű szakértelmet.

 

Pályázati felhívás - Partnerprojektek az EU és az ipar között

2014. 07. 24. 13:11

Az EU, a magánszféra és a tagállamok közötti kutatási partnerségek közzé tették első pályázati és partnerségi felhívásaikat a Horizon 2020 keretében. Az összesen 1,13 milliárd euró értékű közfinanszírozásból, amelyet a magánpartnerek hasonló összeggel egészítenek ki, először olyan projekteket fognak támogatni, amelyek az emberek életminőségét és az európai ipar nemzetközi versenyképességét hivatottak javítani.

LIFE 2014-2020

2014. 07. 08. 15:04

Az Európai Bizottság közzétette az első pályázati felhívást a környezetvédelmi projektek támogatására irányuló LIFE finanszírozási program keretében. A LIFE program „Környezetvédelem” elnevezésű alprogramja 2014-ben 238,86 millió eurót biztosít arra a célra, hogy a szakemberek Európa-szerte innovatív megoldásokat dolgozzanak ki és léptessenek életbe a környezetvédelemmel kapcsolatos kihívások kezelésére, különös hangsúlyt fektetve a természet és a biológiai sokféleség megőrzésére, az erőforrás-hatékonyságra, valamint a környezetvédelmi irányításra és tájékoztatásra.

A vállalkozói ismeretek oktatására vonatkozó páneurópai kezdeményezés COSME (COS-WP2014-4-6)

2014. 04. 07. 11:41

A vállalkozókészség kulcskompetenciának számít az európai keretrendszerben és a foglalkoztatás növelésében is jelentős szerepet játszik. Az Európai Bizottság idén tavasszal teszi közzé a vállalkozói ismeretek oktatását támogató pályázati felhívását. A cél egy olyan „virtuális” páneurópai szakértői hálózat létrehozása, amely egyesíti a hatáselemzések készítésével, a tudás megosztásával, a módszertanok kidolgozásával és mentorálással kapcsolatosan már meglévő európai és nemzeti szintű szakértelmet.

EIT 2014 pályázati felhívás tudományos és innovációs társulások (KIC) létrehozására

2014. 03. 06. 14:27

A pályázatok benyújtásának végső határideje 2014. szeptember 10.

 

A meglévő és működő három KIC mellé öt új KIC indul a 2014-2020-as programidőszak alatt három hullámban. A budapesti székhelyű Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) 2014. február 14-én közzétette az új tudományos és innovációs társulások (Knowledge and Innovation Communities/KICs) létrehozásáról szóló első pályázati felhívását. (2016-ban két további KIC indítására kerül sor "Food4future" és "Hozzáadott értékű gyártási folyamatok", és 2018-ban egy KIC indítására kerül sor "Városi mobilitás” címmel.)

 

EU - Japán kutatási és fejlesztési (K+F) együttműködési pályázatok a “Jövő Internete” területén – H2020-EUJ-2014

2014. 03. 06. 14:24

A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. április 10.

 

Az Európai Bizottság pályázati felhívásokat tett közzé a “Jövő Internete” (Net Futures) témába tartozó EU – Japán közös együttműködésben megvalósuló kutatási és fejlesztési (K+F) projektek támogatására a Horizon 2020”Ipari vezető szerep” pillérének keretében.

 

Támogatott területek:

  • A ‘big data’, ‘internet of things’ és a felhőalapú megoldásokat kombináló technológiák
  • Optikai kommunikáció
  • Hozzáférési hálózatok sűrűn elhelyezkedő felhasználók részére
  • Kísérletezés és fejlesztés Japán – EU szövetséges tesztkörnyezetben

Enterprise Europe Network (EEN) 2015-2020 pályázati kiírás

2014. 02. 18. 21:15

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 15. 

 

Az Európai Bizottság Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatósága 2014. január 22-én tette közzé az Enterprise Europe Network (EEN) pályázati felhívását (COSME EEN 2015), melynek célja a hálózat befogadó intézményeinek kiválasztása a 2015-2020-as időszakra. A felhívás részleteiről 2014. február 6-án tartott információs napot az Európai Bizottság Brüsszelben. Az információs napról készített beszámolónkat a csatolt dokumentumban olvashatják.

Eurostars2 pályázati felhívás

2014. 02. 18. 21:12

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 13.

 

2013. októberében indult el az Európai Bizottság és az EUREKA tagállamok közös programja, a EUROSTARS2 program. A pályázatok elektronikus benyújtását biztosító online felület 2014. február 10-én nyílt meg. Rövidebb elbírálási időszakkal, számos adminisztratív egyszerűsítéssel és harmadik országok bekapcsolódási lehetőségével tették még vonzóbbá a programot. Az Európai Bizottság és az EUREKA tagállamok közös programjaként 2007-ben elindult Eurostars program a kutatásintenzív kis- és középvállalkozásnak kíván könnyen elérhető támogatást biztosítani.

Európai Vállalkozói Régiók 2015

2014. 02. 18. 21:11

A pályázatok benyújtási határideje: 2014. március 31.

 

A Régiók Bizottsága 2012. június 25-én hirdette meg először az Európai Vállalkozói Régió díj felhívását.   Az Európai Vállalkozói Régió (EVR) projekt feltérképezi és kitünteti a kiemelkedő vállalkozói jövőképpel rendelkező uniós régiókat. Az EVR-címet az Európai Bizottsággal együttműködve, az UEAPME, az Eurochambres és a Social Economy Europe támogatásával hozták létre.

A KKV-k „befektetés-felkészültségét” ösztönző pályázati kiírás – H2020 (BIR-1-2014)

2014. 01. 20. 10:48

Pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 15.

 

A Horizon 2020 program égisze alatt 2013. december 11-én megjelent pályázati kiírás célja, hogy támogassa a befektetésre felkészítő tevékenységeket a kis- és középvállalkozások, valamint a közepesen feltőkésített vállalkozások számára. A befektetés-felkészítő programok segítik a vállalkozókat abban, hogy projektjeikből a potenciális befektetők számára jól bemutatható üzleti modell legyen, valamint útmutatóval szolgálnak az alternatív finanszírozási formák előnyeiről és hátrányairól.

Pályázati kiírás a „Kutatók Éjszakája” megszervezését lebonyolító szervezetek számára

2014. 01. 20. 10:46

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 8.

 

A pályázati kiírás célja a „Kutatók éjszakája” programsorozat szervezésében résztvevő szervezetek támogatása. A rendezvénysorozat célja, hogy előmozdítsa a nagyközönség és a kutatók közti találkozást, és felkeltse a fiatalok tudományok és tudományos pályák iránti érdeklődést.

 

Horizon 2020: Megjelentek a 2014/2015-ös pályázati kiírások

2013. 12. 18. 15:05

Az Európai Bizottság 2013. december 11-én közzétette a Horizon 2020 program első pályázati felhívásait a 2014-2015-ös évre. Összesen 151 pályázati felhívás részletes információi érhetőek el a program „ügyfélkapuján”, a Participant Portal-on keresztül. A legtöbb 2014-es költségvetésű pályázati felhívásra már lehet jelentkezni, és az év folyamán még több kiírás várható. A 2014. évi pályázati felhívásokra elkülönített keret körülbelül 7,8 milliárd EUR.

Erasmus + Az Európai Unió új oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogramja

2013. 12. 18. 14:59

Az Európai Bizottság közzétette az Erasmus+ pályázati útmutatóját. Az Erasmus+ program magába olvasztja az összes jelenlegi uniós oktatás-, szakképzés- és ifjúság-támogatási rendszert, köztük az egész életen át tartó tanulás programját (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), a „Fiatalok lendületben” programot, és öt nemzetközi együttműködési programot (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink és az iparosodott országokkal folytatott együttműködési program). Ez az első alkalom, hogy a program keretében a sport támogatására is lehetőség nyílik.

 

Az útmutató minden egyes tevékenységre vonatkozóan részletes információt ad a célkitűzésekről, prioritásokról és finanszírozási lehetőségekről, többek között a pályázatokkal és a kiválasztási eljárással kapcsolatos technikai részletekről, valamint az ösztöndíj odaítélésével kapcsolatos pénzügyi és adminisztratív előírásokról. A támogatásra elektronikus úton, január végétől lehet pályázni. 

Kreatív Európa Pályázati felhívások kulturális és kreatív ágazatok számára

2013. 12. 18. 14:57

A Kreatív Európa az európai filmipar, valamint a kulturális és kreatív ágazatok támogatására létrehozott - a  Kultúra, a MEDIA és a MEDIA Mundus programokat egyesítő-  új uniós keretprogram. A program a több tízezer művész, kulturális és audiovizuális szervezet és szakember tevékenységét támogatja az előadó-művészet, a képzőművészet, a filmművészet, a televíziózás, a zene, az interdiszciplináris művészetek, az európai kulturális örökséghez kapcsolódó művészeti ágak, valamint a videojáték-gyártás területén. A Kultúra és a MEDIA alprogramon túlmenően a „Kreatív Európa” program egy új pénzügyi garanciaeszközt is magában foglal, mely révén a kreatív ágazatokban tevékenykedő kis- és középvállalkozások összesen mintegy 750 millió euró összegű bankhitelhez juthatnak. A garanciaeszköz 2016-tól áll majd rendelkezésre. Az Európai Bizottság közzétette a „Kreatív Európa” pályázati útmutatóját, amely bőséges információkkal szolgál a pályázatok elkészítéséhez.

„Web Entrepreneurship Challenge” pályázati kiírás

2013. 12. 09. 13:19

2013. december 11-én nyitja meg az Európai Bizottság Digitális Főigazgatósága a „Web Entrepreneurship Challenge” elnevezésű pályázatot. A részletes felhívás, valamint a teljes pályázati és dokumentációs csomag is ettől az időponttól lesz elérhető a főigazgatóság honlapján. A kiírás olyan nemzetközi projekteket támogat, amelyek ösztönzik és szolgáltatásaikkal elősegítik a web- és mobil alapú innovatív vállalkozások („startup”-ok) fellendülését, növekedését és nemzetköziesítési törekvéseit (online platformokon, koordinációs tevékenységeken, forráshoz jutásról való tájékoztatáson, kapcsolatépítésen keresztül stb.). Az Európai Bizottság „Startup Europe” kezdeményezésének megfelelően a felhívás célja, hogy Európában kialakuljon egy dinamikus „startup ökoszisztéma”.

"Az első EURES-állásod"

2013. 10. 17. 11:29

Pályázati felhívás a foglalkoztatási szolgálatok kiválasztására

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. december 10.

 

„Az első EURES-állásod” gyakorlati és pénzügyi támogatást nyújt a fiatal (18-30 év közötti) álláskeresők vagy állásváltoztatók elhelyezkedéséhez az uniós országok bármelyikében fellelhető vállalatoknál. Különösen nagy hangsúlyt kap a kis- és középvállalkozások programban való részvételének ösztönzése. A programban részt vevő KKV-k a munkaerő-felvételhez pénzügyi támogatásra jogosultak, amely hozzájárul az új, mobilis fiatal munkavállalónak szóló integrációs program költségeihez. Az integrációs program egy bevezető képzésből és más lehetséges támogató tevékenységekből álló csomag, amellyel a munkáltató igyekszik megkönnyíteni az új munkavállaló beilleszkedését a vállalatnál, és csökkenteni a munkaerő mobilitásának akadályait.

Az akadálymentes turizmus népszerűsítése (102/G/ENT/PPA/13/511)

2013. 09. 30. 14:00

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 22.

 

Az akadálymentes turizmus pályázati felhívás fő célja, hogy a nehezen elérhető turisztikai helyeket mindenki számára elérhetővé tegye. A pályázati felhívás keretében jó gyakorlatokon, szakmai tréningeken, valamint útmutatók kidolgozásán stb. keresztül van lehetőség az „akadálymentes turizmus” népszerűsítésére. Kiemelt cél a kis- és középvállalkozások fokozott bevonása a projektekbe.   

Női innovátorok európai díja 2014

2013. 09. 23. 13:22

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 15.

 

A női innovátorok európai díja tavaly nagy sikert aratott, így az Európai Bizottság idén ismét meghirdette a sikeres női vállalkozókat jutalmazó pályázatot. A díjra olyan innovatív női vállalkozók pályázhatnak, akik vállalkozói létük során részt vettek az Európai Unió által finanszírozott kutatási és innovációs (FP7) vagy a versenyképességi és innovációs (CIP) keretprogramban, és sikeresen piacra vitték kutatási eredményeiket.

Egész életen át tartó tanulás (LLL) - Szakértői tanulmányutak szervezése

2013. 09. 23. 13:02

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 15.

 

A „Szakértői tanulmányutak” program a korábbi ARION és a CEDEFOP tanulmányutak egyesítésével jött létre, és az Egész életen át tartó tanulás program transzverzális programjai között kulcsfontosságú szerepet tölt be. Fő célja, hogy elősegítse az európai szintű információ- és tapasztalatcserét oktatási és képzési kérdésekben, terjessze a szakértői tanulmányutak résztvevői által megszerzett ismereteket és nemzetközi tapasztalatokat.

 

Galileo Kereskedelmi Szolgáltatás Demonstrátor ENTR/308/PP/ENT/RCH/13/7077

2013. 08. 30. 13:25

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 30.

 

Az Európai Bizottság nyílt ajánlati felhívást tesz a Galileo Kereskedelmi Szolgáltatás Demonstrátori projektjére. (Galileo az európai intézmények tulajdonában lévő ipari projekt, az EU és az Európai Űrügynökség részéről közösen működtetett világméretű műholdas rádiónavigációs és helymeghatározó infrastruktúra, amelyet kifejezetten polgári célokra terveztek.)

„Öko-innovációt finanszírozók hálózata” a CIP Program keretében 2007-13 ENT/CIP/12/C/N02C00

2013. 08. 30. 13:23

A pályázati felhívás célja az öko-innovatív vállalatok pénzforrásokhoz jutási lehetőségének növelése.

A felhívás keretében bővül a hosszú távon, fenntartható módon elérhető magán és állami finanszírozási források köre. A fő cél, hogy az öko-innovatív vállalkozások teljes mértékben élvezhessék az európai kereslet-vezérelt innováció finanszírozási lehetőségeinek előnyeit. Emellett tervbe veszi a már folyamatban lévő ügyek támogatását és minőségük javítását a vállalkozók és a befektetők érdekében.

Nemzetközi tevékenységek támogatása: Információs, képzési és segítségnyújtási központ az európai GNSS programoknak Latin-Amerikában - 84/G/ENT/SAT/13/7028

2013. 07. 31. 10:13

A pályázati kiírás célja az EU GNSS programok átláthatóságának növelése és szorosabb kapcsolatok kialakítása azok között a szereplők között, akik érintettek az EU műholdas navigációs programjában.

@Diversity - ’Maradjunk a sokszínűségnél!’

2013. 07. 31. 10:10

Innovatív ötletek a kulturális és kreatív szektor számára Európában

 

Az Európai Parlament 750 000 eurót szavazott meg egy kísérleti projekt végrehajtására, amely a gazdaságot és a kulturális sokszínűséget kívánja összekapcsolni.

A nemzetközi, nem főszezoni turizmus előmozdítása Európában - az idős polgárok utazásra bátorítása

2013. 07. 17. 16:11

A pályázati felhívás az idősek nemzetközi, nem főszezonban történő utazását kívánja előmozdítani

A jövő internetének kiépítését célzó köz-magán partnerségi program - harmadik pályázati felhívás (FP7 pályázati program keretében)

2013. 07. 17. 16:09

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. december 10.

 

Ez a finanszírozás a jövőbeli internetes köz- és magánszféra közötti partnerségnek harmadik és végső felhívása  keretében történik, amely egy 2011-ben indított, 500 millió eurós partnerség az üzleti vállalkozások és kormányzatok számára. A pályázat célja a mobil internet és az adatforradalom kihasználásának ösztönzése, az adatforgalom fejlesztése és munkahelyteremtés Európa digitális iparágaiban.

Európa a régiómban 2013 – Fotópályázat uniós finanszírozású projektekről

2013. 07. 15. 11:07

Az Európai Bizottság 2013-ban ismét meghirdette az “Európa a régiómban” elnevezésű fotópályázatot.

 

A pályázat célja: az Európai Unió által finanszírozott projektek bemutatása fotódokumentációval.

Pályázók köre: magánszemélyek (EU tagországok 18 évesnél idősebb állampolgárai).

Együttműködési projektek az európai kulturális és ipari örökségen alapuló, határokon átnyúló turizmus támogatására (69/G/ENT/PPA/13/411)

2013. 06. 18. 11:29

A pályázta célja, hogy kiegészítse a regionális és nemzeti szabályozást, és támogassa a nemzetközi együttműködést a kulturális és ipari turizmus területén. A pályázat hozzájárul az európai idegenforgalmi kínálat javításához, és értéket ad a közös kulturális örökséghez.

Csereprogram kezdő vállalkozóknak a Brazil Szövetségi Köztársaság és Európa között

2013. 06. 18. 11:26

Jelen pályázati felhívás célja egy olyan szervezet kiválasztása, amely az üzleti támogatásban aktív és megfelelő kapacitásokkal rendelkezik az Új Vállalkozók Cseréjének lebonyolításához a Brazil Szövetségi Köztársaság és Európa között.

CIP-EIP Ökoinnováció 2013

2013. 06. 03. 12:35

Az Európai Bizottság 31,5 millió euró összegű pályázati felhívást tett közzé a 45 legkiválóbb ökoinnovációs projekt támogatására. A vállalkozások 2013. szeptember 5-ig nyújthatják be új környezetvédelmi megoldások piacra bocsátására irányuló pályázataikat egész Európából, az alábbi 5 területen:

  • az anyagok újrafeldolgozása
  • vízgazdálkodás
  • fenntartható építési termékek
  • környezetbarát üzletvitel
  • élelmiszer- és italágazat

Fenntartható, nemzetközi tematikus idegenforgalmi termékek fejlesztésének támogatása

2013. 05. 21. 14:04

A jelen pályázat általános célkitűzése a fenntartható nemzetközi tematikus turisztikai termékek fejlesztésének és népszerűsítésének támogatása, valamint az Európában fenntartható turizmus fejlődéséhez való hozzájárulás a fejlesztések és a piaci elterjedésük láthatóvá tétele érdekében.

ERASMUS fiatal vállalkozóknak (63-G-ENT-CIP-13 E-N01C011)

2013. 05. 02. 13:56

Az Európai Bizottság 2013. április 17-én indította útjára az új pályázati felhívást olyan közvetítő szervezetek kiválasztására, amelyek az Erasmus fiatal vállalkozóknak program helyi megvalósulását irányítják. Ezek a szervezetek toborozzák majd vállalkozókat és a programban a külföldi tapasztalatcserék megszervezésével segítik őket.

Az iparpolitikai innováció érdekében a keresleti oldal fellendítését szolgáló stratégiai menetrendek kialakítása és alkalmazása

2013. 05. 02. 13:53

A pályázati kiírás célja, hogy lerövidítse az utat az innovatív ötletek megszületésétől azok piacra jutásáig. Ennek megvalósítása érdekében kereslet-orientált innovációspolitikai környezet kialakítására van szükség, melynek köszönhetően a vállalkozók könnyebben üzleti alapokra helyezhetik ötleteiket.

Pályázati felhívás klaszterek kiválóságának előmozdítására

2013. 05. 02. 13:51

A pályázati felhívás célja, hogy folytassa az Unió eddigi törekvéseit a klaszter menedzsment kiválóságának erősítésére, felhasználva az Európai Klaszter Kiválóság Kezdeményezés eddigi eredményeit, továbbfejlesztett eszközeit a 2011-es pályázati kiírás keretében, és a jelenleg futó projektek során szerzett tapasztalatokra építve.

KKV-k és szabványosítás

2013. 04. 17. 13:56

Az Európai Bizottság Vállalkozáspolitika és Ipari Főigazgatósága a KKV-k és szabványosítás témakörében pályázati felhívást tett közzé egy Partnerségi Keretmegállapodás (FPA) működési támogatására. A pályázat célja évenkénti működési támogatásra vonatkozó Partnerségi Keretmegállapodás kötése egy olyan európai szervezettel, mely az európai szabványosítás területén tevékenykedő KKV-kat képvisel.

Marco Polo 2013

2013. 04. 17. 10:52

Az Európai Bizottság 2013. március 26-án megjelentette a Marco Polo program idei pályázati felhívását. A program keretében azon szállítmányozók részesülhetnek támogatásban, akik projektjükkel ösztönzik, hogy a teherszállítás a közutak helyett vasúton, valamint tengeri és folyami hajózás révén valósuljon meg.

Klaszterek és vállalkozások a feltörekvő iparágak támogatásáért (64-G-ENT-CIP-13-C-N04C02)

2013. 04. 16. 15:26

A pályázati felhívás régiók ipari szerkezeti átalakításához nyújt támogatást a helyi klaszterek és a vállalkozói potenciál kiaknázásán keresztül a regionális gazdasági fejlődés és a társadalmi kihívások kezelése érdekében, úgymint a szén-dioxid kibocsátás csökkentése, az erőforrás-hatékonyság javítása és a környezetvédelem.

 

LIFE+ pályázati felhívás 2013 (2013/C 47/10)

2013. 03. 01. 11:18

A LIFE+ program olyan projekteket finanszíroz, amelyek aktívan hozzájárulnak a környezetvédelmi politika és jogszabályok kidolgozásához és végrehajtásához.

RegioStars 2014

2013. 02. 21. 13:21

Az Európai Bizottság Regionális Politikai Főigazgatósága a 2014-es évre is meghirdette a RegioStars díjat

Európai együttműködés a tudományos és műszaki kutatások területén (COST)

2013. 02. 07. 09:40

A COST (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research) keretein belül kiírt pályázati felhívás az európai tudományos, technológiai, gazdasági, kulturális vagy társadalmi fejlődéshez hozzájáruló akciókra irányul

Információs és kommunikációs technológiára vonatkozó politikai támogatási program (CIP-ICT PSP-2013-7)

2013. 02. 07. 09:31

Az információs és kommunikációs technológiai politika támogatásának keretprogramja. Olyan összefüggő keretrendszert biztosít a program, amely a tudásalapú társadalom haladását és a kiegyensúlyozott gazdasági növekedésen alapuló fenntartható fejlődést segítik elő.

Intelligens Energia Európa 2013

2013. 02. 07. 09:27

Az Európai Unió a 2007–2013-as időszakban összesen 730 millió euróval támogatja az Intelligens Energia Európa program keretében a bizonyítottan intelligens energia megoldások elterjedését, az energiahatékonyság ösztönzését és a megújuló energiaforrások alkalmazását.

SWITCH ASIA 2013 - Ötödik pályázati kiírás

2012. 11. 15. 14:40

Az Európai Bizottság EuropeAid Együttműködési Hivatala 2012. október 31-én közzétette a SWITCH ASIA 2013-as, ötödik alkalommal meghirdetett pályázati felhívását. A SWITCH-ASIA program általános célja az ázsiai országok fenntartható fejlődésének elősegítése a környezetvédelmi szempontok előtérbe helyezésével.

Knowledge Alliance („Tudásfejlesztési Szövetségek”) pályázati kiírás 2013

2012. 11. 15. 14:36

Az Európai Bizottság Oktatás és Kultúra Főigazgatósága 2013-ban is közzéteszi a „Tudásfejlesztési szövetségek” (Knowledge Alliances) támogatására irányuló pályázati felhívását az Erasmus oktatási program keretében.

Az egész életen át tartó tanulás programja 2013 (Lifelong Learning Programme/LLP)

2012. 08. 28. 14:05

Az egész életen át tartó tanulás programja gyerekkortól időskorig teljes mértékben lefedi az élethosszig való tanulást. A négy szektoriális alprogram közül a Comenius a közoktatást, az Erasmus a felsőoktatást, a Leonardo a szakmai képzést, a Grundtvig pedig a felnőttoktatást támogatja. Ezeket a szektoriális programcsomagokat egészítik ki azok a transzverzális programok, amelyek több területhez is kötődnek. 2012. augusztus 3-án megjelent a program 2013-ra szóló pályázati felhívása és útmutatója.  

MEDIA 2007 - Támogatás az európai filmszínházak digitalizálásához

2012. 06. 12. 16:06

A „filmszínházak digitalizálása” elnevezésű program célja, hogy a jelentős hányadban nem nemzeti európai alkotásokat bemutató filmszínházakat a digitális megoldás kínálta lehetőségek kihasználására ösztönözze. Az alábbi pályázati felhívás – a digitális vetítőberendezés vásárlásához kapcsolódó közvetett költségek támogatása révén – segítséget kíván nyújtani az európai filmeket vetítő filmszínházak digitális átállásához.

MEDIA 2007 - Európai filmek nemzetközi forgalmazásának támogatása – A „kereskedelmi közvetítői program”

2012. 04. 19. 08:58

A MEDIA 2007 program fő célkitűzése az aktuális európai filmek szélesebb nemzetközi forgalmazásának elősegítése és támogatása a forgalmazóknak nyújtott pénzalapok formájában, ösztönözve ezáltal a nem nemzeti produkcióban készülő új európai filmekbe való további befektetéseket. A program célja továbbá a gyártás és forgalmazás közti kapcsolatok szorosabbra fűzése, az európai filmek piaci részesedésének és az európai társaságok versenyképességének javítása.

LIFE + pályázati felhívás 2012

2012. 03. 29. 13:48

Az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatósága 2012. március 12-én hatodik alkalommal tette közzé a LIFE + pályázati kiírását. A program környezet- és természetvédelmi projekteket és kísérőintézkedéseket támogat.

 

MEDIA 2007 - Európai filmek nemzetközi forgalmazásának támogatása – az automatikus forgalmazás program

2012. 03. 13. 12:40

A program fő célkitűzése az európai filmek szélesebb nemzetközi forgalmazásának támogatása a forgalmazóknak nyújtott pénzalapok formájában, elősegítve a nem nemzeti produkcióban készülő új európai filmekbe való további befektetéseket. A program célja továbbá a gyártás és forgalmazás közti kapcsolatok ösztönzése, valamint az európai filmek piaci részesedésének növelése.

Erasmus kezdő vállalkozók számára

2012. 03. 13. 12:35

Az Európai Bizottság Vállalkozói Főigazgatósága 2012. február 20-án tette közzé az „Erasmus kezdő vállalkozók” programra vonatkozó új pályázati kiírást. A pályázati felhívás célja azon közvetítő szervezetek kiválasztása, amelyek tevékenységén keresztül a kezdő vállalkozók sikeresen részt vehetnek a mobilitási programban.

SWITCH ASIA 2012 pályázati felhívás

2012. 02. 06. 15:15

Az Európai Bizottság EuropeAid Együttműködési Hivatala 2011. december 21-én közzétette a SWITCH ASIA 2012-es, negyedik alkalommal meghirdetett pályázati felhívását. A SWITCH-ASIA program általános célja az ázsiai országok fenntartható fejlődésének elősegítése a környezetvédelmi szempontok előtérbe helyezésével.

 

2012. január 26-án az Európai Bizottság információs napot tartott Brüsszelben a 2012-es SWITCH ASIA pályázati kiírásról. Az MKIK Brüsszeli Képviselete részletes tájékoztatót készített az információs napon elhangzott tudnivalókról, amelyet mellékelt dokumentumként találhat meg.  

Intelligens Energia Európa 2012 pályázati felhívás

2012. 02. 06. 15:13

Az Európai Bizottság 2011. december 21-én közzétette az Intelligens Energia Európa/IEE Program negyedik pályázati felhívását. A program a megújuló energiaforrásokat és hatékony energiafelhasználást támogató technológiák piacra vitelére fókuszál.

 

2012. január 25-én az Európai Bizottság információs napot tartott Brüsszelben a 2012-es IEE pályázati kiírásról. Az MKIK Brüsszeli Képviselete részletes tájékoztatót készített az információs napon elhangzott tudnivalókról, amely mellékelt dokumentumként elérhető.  

Vállalkozói készségek oktatása - pályázati felhívás/ (28/G/ENT/CIP/12/E/N01C0)

2012. 02. 06. 15:11

A pályázati felhívás célja, hogy elősegítse az európai kisvállalkozói intézkedéscsomag első alapelvének, valamint a vállalkozói ismeretek európai oktatására irányuló oslói menetrendnek a végrehajtását. Az európai kisvállalkozói intézkedéscsomag javaslata szerint a fiatalok körében úgy kell ösztönözni az innovatív és vállalkozói szellemű gondolkodást, hogy a vállalkozói készséget, mint kulcs-kompetenciát bevezetik az iskolai tantervbe, és biztosítják, hogy a tanárképzésben megfelelően érvényesüljön a vállalkozói készség fontossága. Következésképpen, ennek a felhívásnak a célja a vállalkozói ismeretek oktatására vonatkozó, európai szintű, jelentős hozzáadott értéket képviselő projektek támogatása.

TEN (transzeurópai hálózatok) pályázati felhívások 2012 - TEN-E és TEN-T

2012. 01. 23. 14:23

Az Európai Bizottság két pályázati felhívást tett közzé a transzeurópai hálózatok (TEN) programjának keretében. Az egyik a transzeurópai közlekedési hálózatok (TEN-T), a másik a transzeurópai energiahálózatok (TEN-E) területén nyújt támogatást.

MEDIA 2007 – Promóció/Piachoz jutás

2011. 11. 15. 14:50

A MEDIA 2007 pályázati felhívás célja az európai audiovizuális és filmművészeti alkotások kereskedelmi bemutatókon, vásárokon és audiovizuális fesztiválokon való népszerűsítésének elősegítése Európában és világszerte, valamint az európai szereplők hálózatba szerveződésének ösztönzése.

 

Marco Polo pályázati felhívás 2011

2011. 11. 02. 11:49

Az Európai Bizottság 2011. október közepén közzé tette a Marco Polo 2011-es pályázati felhívását. A 2011. szeptember 13-án Brüsszelben tartott információs napon elhangzottak beszámolója letölthető az MKIK honlapjáról az EU Hírlevél 13. számának mellékleteként.

 

A Marco Polo program keretében azon szállítmányozók részesülhetnek támogatásban, akik projektjükkel ösztönzik, hogy a teherszállítás a közutak helyett vasúton, valamint tengeri és folyami hajózás révén valósuljon meg. A program fő célja, hogy segítse a vállalkozásokat új szolgáltatások bevezetésének, vagy meglévő szolgáltatások jelentős korszerűsítésének a kezdeti, magas kockázattal járó időszakában.

 

Kutatások KKV-k javára

2011. 10. 20. 11:21

FP7 Pályázati felhívás

 

Az Európai Unió kutatási célú Hetedik Keretprogramja (FP7) keretében új pályázati kiírás jelent meg a kis- és középvállalkozások számára.

MEDIA 2007 pályázati felhívások

2011. 10. 04. 16:00

Az európai audiovizuális ipart támogató MEDIA 2007 program keretében három új pályázati felhívás került kiírásra. A MEDIA 2007 átfogó célkitűzése az európai kulturális sokszínűség filmes és audiovizuális örökségének megőrzése és fejlesztése, az európai audiovizuális alkotások Európai Unión belüli és azon kívüli fejlesztésének támogatása, valamint  az európai audiovizuális szektor versenyképességének megerősítése. 

Marco Polo pályázati felhívás 2011

2011. 09. 15. 16:27

Az Európai Bizottság várhatóan 2011 októberében teszi közzé a Marco Polo új pályázati felhívását.

ERASMUS fiatal vállalkozók számára

2011. 09. 15. 16:24

Az Európai Bizottság 2009 februárjában indította be az Erasmus Fiatal Vállalkozóknak (Erasmus for Young Entrepreneurs/EYE) programot, amely az Erasmus felsőoktatási programhoz hasonlóan, de az üzleti kapcsolatokra fókuszálva, kezdő vállalkozók számára teszi lehetővé, hogy egy másik tagállamban működő vállalkozásnál szerezhessenek tapasztalatot és fejleszthessék tovább képességeiket. Az európai projekt kísérleti szakasza annyira sikeres, hogy az Európai Bizottság meghosszabbította azt, és negyedik alkalommal hirdeti meg a pályázatot.

Az egész életen át tartó tanulás programja 2012 (Lifelong Learning Programme/LLP)

2011. 08. 31. 14:37

Az egész életen át tartó tanulás programja gyerekkortól időskorig teljes mértékben lefedi az élethosszig való tanulást. A négy szektoriális alprogram közül a Comenius a közoktatást, az Erasmus a felsőoktatást, a Leonardo a szakmai képzést, a Grundtvig pedig a felnőttoktatást támogatja. Ezeket a szektoriális programcsomagokat egészítik ki azok a transzverzális programok, amelyek több területhez is kötődnek 

Innovatív megoldások közbeszerzésének támogatása

2011. 08. 31. 14:35

Az innováció az Európa 2020 Stratégia központi eleme: Európa társadalmi kihívásainak leküzdéséhez a gazdasági és társadalmi folyamatok, modellek innovációjára van szükség. Európában – az Egyesült Államoktól jelentősen elmaradva – a közbeszerzés csak nagyon csekély hányada irányul az innovatív megoldásokra. Jelen pályázati felhívás célja tehát az innovatív megoldások közbeszerzésének ösztönzése transznacionális hálózatok kialakításának segítségével.

ERASMUS fiatal vállalkozók számára

2011. 08. 31. 14:33

Az Európai Bizottság 2009 februárjában indította be az Erasmus Fiatal Vállalkozóknak (Erasmus for Young Entrepreneurs/EYE) programot, amely az Erasmus felsőoktatási programhoz hasonlóan – de az üzleti kapcsolatokra fókuszálva - kezdő vállalkozók számára teszi lehetővé, hogy egy másik tagállamban működő vállalkozásnál szerezhessenek tapasztalatot és fejleszthessék tovább képességeiket. Az európai projekt kísérleti szakasza annyira sikeres, hogy az Európai Bizottság meghosszabbította azt, és negyedik alkalommal hirdeti meg a pályázatot.

 

Szemináriumok szervezése KKV-k részére határon túli tartozások és nem fizetések behajtása témájában

2011. 08. 31. 14:32

Az Európai Bizottság Vállalkozási és Ipari Főigazgatósága pályázatot hirdetett, mely határon átnyúló üzleti tevékenységet folytató KKV-knak szóló szemináriumok szervezését támogatja hitel menedzsmentről, EU jogszabályzásról, elsősorban határon átnyúló jogi viták, tartozások behajtása és nem fizetés témájában.

 

 

Ajánlati/részvételi felhívás – Az e-Készségek Európai Hete 2012

2011. 06. 28. 11:45

Az Európai Bizottság Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatósága ajánlati felhívást tett közzé a 2012-es „e- Készségek Európai Hetének” megrendezésére, amely egy, az e-készségek ösztönzését célzó nagyszabású európai szemléletformáló kampány.  

Refernet - A Cedefop európai szakoktatási és képzési hálózata

2011. 06. 06. 11:42

Az európai szakoktatási és -képzési hálózat, a ReferNet létrehozása érdekében a pályázati felhívás célja, hogy a támogatásra jogosult országok (az EU tagállamai, Izland és Norvégia) mindegyikében kiválasszon egy-egy partnert. A sikeres pályázókkal a Cedefop négyéves keretmegállapodást, továbbá a 2012-ben megvalósítandó munkatervre vonatkozó konkrét támogatási megállapodást köt.

 

Pályázati felhívás: kísérleti projekt a „tudáspartnerségek” ösztönzésére

2011. 06. 06. 11:38

A „Tudáspartnerségek” pályázati felhívás fő célja az üzleti és oktatási szféra együttműködésének erősítése az innováció, a kutatatás és az oktatás közötti szinergiák hatékonyabb kihasználása érdekében. A pályázati projekteknek a felsőoktatás modernizálását kell fókuszálnia annak érdekében, hogy az oktatásból kikerülő fiatalok a gazdasági és vállalkozói igényeknek megfelelő készségekkel felvértezve kerüljenek a munkaerőpiacra. Ehhez az üzleti szféra, az oktatási és szakképzési intézmények szoros együttműködésére, tudásmegosztására, közösen kialakított új felsőoktatási tantervek kidolgozására van szükség.

 

MEDIA 2007 pályázati felhívások

2011. 05. 12. 14:13

Az Európai Bizottság 4 ajánlattételi felhívást tett közzé az európai audiovizuális ágazat támogatására.

 

Öko-innováció 2011 (negyedik) pályázati felhívás

2011. 05. 12. 14:09

(Mellékelve a 2011. április 28-án Brüsszelben tartott információs napon elhangzottak beszámolóját)

 

A pályázati keret az Európa természeti erőforrásainak előnyösebb felhasználását elősegítő hosszú távú megoldások kialakítását és piaci alkalmazását támogatja. A Versenyképességi és Innovációs Keretprogram (CIP) 2011-es Öko-innovációs pályázati felhívásának keretei között az anyagok újrahasznosítása, a fenntartható építési termékek, az élelmiszer- és italágazat, víz, valamint a környezetbarát üzletvitel témaköreiben lehet pályázni. A felhívás kifejezetten azoknak a kis- és középvállalkozásoknak szól, amelyek olyan környezetbarát terméket, eljárást vagy szolgáltatást fejlesztettek ki, amely, bár technikailag igazolható, még nem tudta megvetni lábát a piacon.  

A nyertes projekteket az újszerű megközelítés, a várható piaci fogadtatás és az európai környezetvédelmi szakpolitikához való hozzájárulásuk, különösen az erőforrás-hatékonyság alapján választják ki.  

 

Együttműködés az EU és Amerikai Egyesült Államok között a felsőoktatás és szakképzés területén

2011. 04. 20. 10:57

Az Európai Unió által kiírt új pályázati felhívás általános célkitűzése az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok közötti kölcsönös megértés elősegítése, valamint a humán erőforrás minőségének javítása. A felhívás keretében három különböző területre lehet pályázni.

MEDIA 2007- Gyártás előkészítés, forgalmazás, promóció és oktatás

2011. 04. 20. 10:54

Az Európai Unió által meghirdetett új pályázati felhívás a 2006. november 15-i 1718/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozaton alapul.

Pályázati felhívás: Európai mentor hálózat női vállalkozók részére (6/G/ENT/10/E/N01C21)

2011. 04. 06. 10:33

A pályázati felhívás célja az Európai Unió legalább 15 tagállamában működő, női vállalkozókat támogató mentorhálózat kiépítése.

LIFE + 2011 pályázati felhívás

2011. 03. 17. 11:19

A Life+ az Európai Unió környezet- és természetvédelmi projekteket támogató pénzügyi eszköze.

Pályázati felhívás kkv-k részére a hetedik kutatási és fejlesztési keretprogram keretében:

2011. 02. 28. 15:20

A kis-és középvállalkozások számára gyakran nehézséget jelent a digitális adatok megosztása, amit a tagállamok között eltérő nyelvek még tovább bonyolítanak. A pályázati kiírás célja, hogy az innovatív kkv-k maximálisan kihasználhassák az adatmegosztásban és adatáramlásban rejlő lehetőségeket, és ebben a nyelvi különbségek se jelentsenek akadályt.

Understanding China („Értsük meg Kínát”) Képzési Program

2011. 02. 10. 16:35

Az Eurochambres (Európai Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége) meghirdette az „Understanding China” program harmadik, 2011-es felhívását.

Intelligens Energia Európa II („IEE II”)

2011. 01. 26. 13:48

Az Európai Unió a 2007–2013-as időszakban összesen 730 millió euróval támogatja a program keretében a bizonyítottan intelligens energia megoldások elterjedését, az energiahatékonyság növelését és a megújuló források alkalmazását, tágabb értelemben a környezetvédelem, a versenyképesség és az innováció ügyét. 

 

 

Pályázati felhívás: Együttműködés az EU és az Amerikai Egyesült Államok között a felsőoktatás és a szakképzés területén

2011. 01. 12. 15:00

A felhívás keretében három tevékenységi területen lehet pályázni:

 

·         1. program – Transzatlanti fokozatra irányuló konzorciumi projektek

Ez a program európai uniós és USA-beli felsőoktatási intézmények konzorciumai számára nyújt támogatást kettős vagy közös diplomát nyújtó tanulmányi programok „transzatlanti fokozatokkénti” megvalósításához. A támogatás többek között a diákok és a tudományos és adminisztratív személyzet tagjai (oktatók) számára biztosított mobilitási ösztöndíjak formájában valósulhat meg.

·         2. program – A kiváló teljesítményt támogató mobilitási projektek

Ez a program olyan, nemzetközi tantervek kidolgozásával foglalkozó projekteket támogat, amelyek rövid távú, kettős vagy közös fokozat adományozásához nem közvetlenül kapcsolódó transzatlanti mobilitással járnak együtt. A támogatás többek között a diákok és a tudományos és adminisztratív személyzet tagjai (oktatók) számára biztosított mobilitási ösztöndíjak formájában valósulhat meg.

·        3. programSzakpolitikai célú kezdeményezések

Ez a program olyan többoldalú EU–Amerikai Egyesült Államok projekteket és tevékenységeket támogat, amelyek célja a felsőoktatás és szakképzés területén folytatott együttműködés fokozása.

 

Pályázati lehetőség kis- és középvállalkozások számára üzleti kapcsolatok bővítésére Koreában és Japánban (EU Gateway Program)

2011. 01. 12. 14:57

A Program 2008 júniusában indult, célja, hogy professzionális, személyre szabott tanácsadással és szolgáltatásokkal segítse azokat az Európai Unió tagországaiban működő vállalkozásokat, melyek a Japánban illetve Dél-Koreában történő üzleti megjelenésben potenciális lehetőséget látnak. A Program lehetőséget kínál egy üzleti héten történő részvételre a célország(ok)ban.

 

A korábbi, hagyományos programokkal szemben az EU Gateway Program a teljes folyamat során segítséget nyújt a résztvevők számára, akiket egy szakértőkből álló csapat fog segíteni a japán és a koreai üzleti környezet megismerésében, illetve saját stratégiájuk kialakításában a különböző események előtt, alatt és után, sőt a japán és koreai potenciális partnerekkel folytatott személyes találkozók alkalmával is.

 

SWITCH-ASIA 2011 pályázati kiírás

2010. 12. 22. 16:10

A SWITCH-ASIA program általános célja az ázsiai országok fenntartható fejlődésének elősegítése a környezetvédelmi szempontok előtérbe helyezésével.

 

A pályázat hivatalos kiírása hamarosan megjelenik, a következő linken lesz elérhető: http://ec.europa.eu/europeaid/where/asia/regional-cooperation/environment/switch_en.htm. Az alábbi tájékoztató a SWITCH-ASIA információs napján elhangztottak alapján készült. A teljes beszámolót csatoljuk a hírlevélhez.

 

Európai díj a szociális gazdaság területén tevékenykedő „fiatal vállalkozásoknak”

2010. 12. 22. 16:09

A PEFONDES (Szociális gazdaságot támogató alapítványok európai hálózata) "Európai Díjat" hirdet meg a fiatalok szociális gazdaságban történő foglalkoztatására. A díj célja a szociális gazdaság (pl. nonprofit szervezetek, termelési és értékesítési szövetkezetek stb.) fiatalok által kezdeményezett és fiataloknak munkahelyet teremtő innovatív vállalkozói programjainak az elismerése két kategóriában:

 

1. Már létező, a szociális gazdaság területén tevékenykedő vállalkozások (öt évnél fiatalabb szervezet)

2. Szociális gazdaságban tevékenykedő vállalkozás létrehozása.

 

Nemzetközi tevékenységek támogatása: információs, képzési és segítségnyújtási központok

2010. 12. 13. 10:20

A kiírás célja az európai műholdas navigációs rendszerrel kapcsolatos tevékenységek széles körben való népszerűsítése, a helyi szintű műholdas navigációs kezdeményezések nyomon követése, valamint az EU-beli műholdas navigációs ágazat támogatása izraeli és latin-amerikai információs, képzési és segítségnyújtási központok és tevékenységek támogatása révén.

NER300 - pályázati felhívás kis szén-dioxid-kibocsátású technológiákra és megújuló energiaforrásokra

2010. 11. 26. 13:59

Az Európai Bizottság pályázati felhívást tesz közzé a kis szén-dioxid-kibocsátású technológiákra és megújuló energiaforrásokra irányuló demonstrációs projektek beruházási programja keretében. A pályázat célja az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság előmozdítása Európában és új „zöld” munkahelyek teremtése. Az Európai Befektetési Bank (EBB) együttműködik a Bizottsággal a program megvalósításában.

MEDIA 2007 – Gyártás-előkészítés, forgalmazás, promóció és oktatás

2010. 11. 26. 13:56

A támogatás célja, hogy elősegítse a független európai produkciós vállalatok banki és pénzintézeti finanszírozáshoz való hozzáférését, azáltal, hogy társfinanszírozást nyújt a következők költségeinek egy részéhez:

GALILEO-EGNOS pályázati program

2010. 11. 08. 11:49

A pályázati felhívás célja egy olyan pályázati program működtetésének társfinanszírozása, amelynek keretében díjazhatók az uniós GNSS-technológián (az EGNOS vagy a GALILEO rendszeren) alapuló, az ipari innovációt és a csúcstechnológiák terjesztését Európa-szerte ösztönző innovatív alkalmazások.

 

Az egész életen át tartó tanulás programja 2011 (Lifelong Learning Programme/LLP)

2010. 11. 08. 11:43

A pályázat célja, hogy az egész életen át tartó tanulás révén hozzájáruljon az Európai Unió, mint fenntartható gazdasági fejlődést mutató, több és jobb munkahellyel és nagyobb fokú társadalmi kohézióval rendelkező, fejlett, tudásalapú társadalom fejlesztéséhez.

 

Pályázati felhívás – Az Európai Uniónak a vállalati és fogyasztói felmérésekre vonatkozó közös harmonizált programja

2010. 10. 25. 13:51

Az Európai Bizottság pályázati felhívást tesz közzé a vállalati és fogyasztói felmérésekre vonatkozó közös harmonizált EU-program keretében felmérések elvégzésére az Európai Unió huszonhét tagállamában és a tagjelölt országokban. A program célja, hogy adatokat gyűjtsön az EU-tagállamok és a tagjelölt országok gazdasági helyzetéről gazdasági ciklusaiknak a gazdasági és monetáris unió (GMU) igazgatási céljaiból történő összehasonlíthatósága érdekében.  

MEDIA 2007 – Promóció/Piacra jutás

2010. 10. 25. 13:45

A pályázat fő célja az európai audiovizuális és filmművészeti alkotások promóciójának és forgalmazásának ösztönzése olyan európai és Európán kívüli kereskedelmi rendezvények, szakmai vásárok és audiovizuális fesztiválok keretében, amelyek fontos szerepet játszanak az európai alkotások promóciójában és a szakemberek hálózatba szervezésében.

 

Információs és kommunikációs technológiák

2010. 10. 13. 12:19

Az Európai Bizottság közzétette eddigi csaknem legnagyobb összköltségvetésű ICT-kutatási (információs és kommunikációs technológiák) pályázati felhívásait, melyek az uniós kutatási keretprogramokból kerülnek finanszírozásra. A pályázat célja olyan területek kutatatási tevékenységének előmozdítása, mint a jövő internete, robotika, intelligens és beágyazott rendszerek, fotonika, az energiahatékonyságot javító IKT-k, valamint egészség és jólét az idősödő társadalomban. Az európai kutatóknak szánt támogatás célja, hogy kutatásaik által tovább erősödjön az európai ipar versenyképessége.

 

Pályázati felhívás: „Kutatók éjszakája”

2010. 10. 13. 12:15

A pályázati kiírás célja a „Kutatók éjszakája” programsorozaton résztvevő szervezetek támogatása. A Kutatók éjszakája rendezvénysorozat következő időpontja várhatóan 2011. szeptember 23-a lesz. A rendezvénysorozat célja, hogy előmozdítsa a nagyközönség és a kutatók közti találkozást, és felkeltse a fiatalok tudományok és tudományos pályák iránti érdeklődést.

 

MEDIA 2007 – Európai filmek nemzetközi forgalmazásának támogatása 2011

2010. 10. 13. 12:01

A program célkitűzése az aktuális, nem nemzeti európai filmek szélesebb nemzetközi forgalmazásának elősegítése és támogatása, ösztönözve a filmszínházi terjesztőket különösen a nem hazai európai filmek népszerűsítésébe és megfelelő terjesztésébe való befektetésre. A program célja továbbá a gyártás és forgalmazás közti kapcsolatok ösztönzése, erősítve a nem nemzeti európai filmek piaci versenyképességét.  

 

MEDIA 2007: Támogatás európai audiovizuális alkotások televíziós sugárzására

2010. 09. 23. 15:05

Az ajánlattételi felhívás az Európai Parlament és a Tanács 2006. november 15-i, az európai audiovizuális ágazatot támogató program végrehajtásáról (MEDIA 2007) szóló 1718/2006/EK határozatán alapul. A program célja többek között, hogy előmozdítsa a független produkciós cégek európai audiovizuális munkáinak országhatárokon átívelő sugárzását úgy, hogy elősegíti egyfelől a műsorszórók, másfelől a független producerek és forgalmazók közötti együttműködést.

 

Szolgáltatásra irányuló szerződés: Megvalósíthatósági tanulmány a kkv-k innovációs fejlődését elősegítő uniós támogatásokról

2010. 09. 23. 14:53

A szolgáltatásra irányuló szerződés tárgya egy megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, melynek célja, hogy felmérje a kis-és középvállalkozások innovációs fejlesztésére irányuló igényeit és az ehhez kapcsolódó uniós támogatásokat.  

 

Tudás hálózatok az európai turizmus fejlesztésére (CIP pályázat)

2010. 09. 13. 12:55

A pályázati felhívás célja a kutatási potenciál erősítése olyan turizmussal kapcsolatos területeken, amelyek támogatják a versenyképesség és fenntartható turizmus európai szintű fejlődését, különös figyelmet fordítva az egyetemek, kutatóközpontok, vállalkozások és regionális „kutatásorientált klasztereket” támogatására.

 

Európai Vállalkozás Díj 2011

2010. 09. 13. 12:52

Az Európai Bizottság immár ötödik alkalommal hirdeti meg az Európai Vállalkozás Díj pályázatot. A pályázaton azokat a sikeres kezdeményezéseket, vállalkozási elképzeléseket és gyakorlatokat díjazzák, amelyek előmozdítják a vállalkozói tevékenységet és jól tükrözik a vállalkozók társadalomban játszott szerepét. A Bizottság célja, hogy minél szélesebb körben felhívja a figyelmet a sikeres nemzeti szintű vállalkozásfejlesztési programokra, ezáltal is ösztönözve a potenciális vállalkozókat.

 

Vezetői Tréning Program (Executive Training Programme - ETP) / Szolgáltatás nyújtására irányuló közbeszerzési szerződés

2010. 08. 02. 11:59

Az ETP egy 12 hónapos szakmai továbbképző program, amely Japán és Korea piacainak átfogó megismerését teszi lehetővé európai vállalatok vezetői számára.  A program a nyelvoktatás mellett kiterjed a gazdasági szokások, az üzleti kultúra, az üzletkötési és kommunikációs jellemzők felsőfokú szakmai elsajátítására. A képzésre vezető európai és célországbeli egyetemeken kerül sor. A résztvevők 3 hónapos intenzív szeminárium-sorozaton vesznek részt Európában, melyet egy 6 hónapos emelt szintű nyelvi és üzleti képzés követ Tokióban vagy Szöulban. A program végén pedig 3 hónapos szakmai gyakorlatot töltenek el a résztvevők egy japán vagy koreai cégnél.

 

Hetedik keretprogram: 51 pályázati felhívás kutatásra és innovációra

2010. 08. 02. 11:56

Az Európai Bizottság csaknem 6,4 milliárd eurót különített el kutatási és innovációs célokra a hetedik keretprogram (2007–2013) „Együttműködés”, „Ötletek”, „Emberek” és „Kapacitások” egyedi programjához kapcsolódó 2010. és 2011. évi munkaprogramok alapján. Ez a rekordösszeg a tudományos szakterületek, közpolitikák és kereskedelmi ágak széles skáláját fedi le. A támogatások nyújtására pályázati (ajánlattételi) felhívások értékelése alapján, az elkövetkezendő 14 hónapban kerül sor.

 

A kkv-k szellemi tulajdonjogainak védelmét segítő „helpdesk” a Kínával folytatott üzleti kapcsolatokban (China Intellectual Property Rights (IPR) SME Helpdesk)

2010. 05. 18. 13:22

Az Európai Unió által finanszírozott pekingi székhelyű China IPR SME Helpdesk az európai kis- és középvállalatok számára nyújt ingyenes információkat, valamint szellemi tulajdonjogaik védelmének és a jogorvoslat érvényesítése érdekében gyakorlati tanácsokkal és képzési programokkal szolgál. A teljes mértékben díjmentes szolgáltatás keretében lehetőség van a Helpdesk telefonos, személyes, illetve interneten keresztüli megkeresésére. A weboldalon gyakorlati továbbképzési útmutatók találhatóak, valamint rendszeresen szerveznek workshopokat Európában és Kínában. Ezenkívül a szervezet az érdeklődő intézményeket, vállalatokat, szervezeteket a témával kapcsolatos, egyéni igényeknek megfelelő ismertető anyagokkal, cikkekkel tudja ellátni.

 

Erasmus fiatal vállalkozók számára – pályázat 3. fordulója

2010. 05. 18. 13:20

A kezdő vállalkozók számára létrehozott Erasmus program hasonló a felsőoktatásban már jól ismert nemzetközi mobilitási programhoz, de ez már az üzleti kapcsolatokra fókuszál. Az „Erasmus for young entrepreneurs” program célja, hogy lehetőséget nyújtson kezdő vállalkozóknak arra, hogy 1-6 hónapot eltöltsenek egy tapasztaltabb vállalkozó mellett egy másik EU országban. A program kiírása szerint a kezdő vállalkozó egy olyan vállalkozó, aki tervezi vagy a közelmúltban (maximum három éve) hozta létre a saját cégét. A tapasztaltabb vállalkozó ezzel szemben egy már sikeres és tapasztalt, ideális esetben cégvezető, aki külföldi kapcsolatot szeretne kialakítani.

 

LIFE+ 2010 pályázati felhívás

2010. 05. 18. 13:14

A Life+ az Európai Unió környezet- és természetvédelmi projekteket támogató pénzügyi eszköze. A Life+ általános célja, hogy hozzájáruljon a Közösség környezetpolitikájának és környezetvédelmi jogszabályainak végrehajtásához, korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez. Ennek elősegítésére a pályázat különböző kísérő intézkedéseket támogat, például figyelemfelkeltő kampányokat, konferenciákat és képzéseket társfinanszíroz.

 

Öko-innováció 2010

2010. 04. 22. 14:48

Európa természeti erőforrásainak minél előnyösebb felhasználását elősegítő hosszú távú megoldásainak kialakítását és piaci alkalmazását támogatja. A Versenyképességi és Innovációs Keretprogram (CIP) 2010-es Öko-innovációs pályázati felhívásának keretei között az anyagok újrahasznosítása, a fenntartható építési termékek, az élelmiszer- és italágazat, valamint a környezetbarát üzletvitel témaköreiben lehet pályázni. A felhívás kifejezetten azoknak a kis- és középvállalkozásoknak szól, amelyek olyan környezetbarát terméket, eljárást vagy szolgáltatást fejlesztettek ki, amely, bár technikailag igazolható, még nem tudta megvetni lábát a piacon.  

Intelligens Energia Európa Program 2010 (CIP-IEE)

2010. 04. 22. 14:42

Az Európai Unió a 2007–2013-as időszakban összesen 730 millió euróval támogatja a program keretében a bizonyítottan intelligens energia megoldások elterjedését, az energiahatékonyság növelését és a megújuló források alkalmazását, tágabb értelemben a környezetvédelem, a versenyképesség és az innováció ügyét. 

EAST-INVEST

2010. 02. 18. 14:49

Az Európai Bizottság elindította EAST-INVEST Programját, mely 2010-2013 közötti időszakra szól. A program célja a keleti térség (Ukrajna, Belorusz Köztársasság, Moldova, Örményország, Azerbajdzsán, Grúzia) gazdasági fejlődésének elősegítése, illetve a régió üzleti környezetének javítása az EU és a szomszédos keleti országok közötti kapcsolatok kiépítésének egyszerűsítésén keresztül.  

MEDIA 2007 – Gyártáselőkészítés, forgalmazás, promóció és oktatás

2010. 02. 18. 14:47

A program célkitűzése az audiovizuális ágazatban működő szakemberek képzése azzal a céllal, hogy hozzájussanak az európai és más piacokon versenyképes termékek létrehozásához szükséges ismeretekhez és szaktudáshoz.

 

MEDIA 2007 – A diákok és oktatók európai hálózatépítésének és mobilitásának támogatása

2010. 02. 18. 14:42

A program célkitűzése a csereprogramok és az együttműködés ösztönzése az európai oktatási szereplők – különösen a felsőoktatási intézmények, képzési szervezetek és az audiovizuális ágazatban működő partnerek – közötti hálózatépítés támogatása útján, valamint a diákok és oktatók európai mobilitásának ösztönzése.

 

ICT Policy Support Programme – Információs és Kommunikációs Technológiák (IKT) program 2010

2010. 02. 18. 14:37

Az Információs és Kommunikációs Technológiák program (IKT) az Európai Unió Versenyképességi és Innovációs Keretprogramjának (CIP) része.

Célja, hogy a lakosság, a közszervek és a vállalkozások (különösen a kkv-k) körében az információs és telekommunikációs technológia szélesebb körű felhasználásával serkentse az innovációt és növelje a versenyképességet.

European Entrepreneurship Video Award 2010 videó pályázat

2010. 02. 18. 14:30

Az Európai Bizottság pályázati felhívást hirdetett, amelyben a filmbarátok mutathatják meg kreativitásukat és hozzáértésüket egy rövid videofilm elkészítésével, melynek központi témája a vállalkozói kedv.

 

Ajánlattételi felhívás 2009 – Európa a polgárokért program (2007–2013-as időszakra)

2010. 02. 18. 14:14

Az Európa a polgárokért program az aktív európai polgári részvételt előmozdító projekteket támogatja. Célja, hogy a programokon keresztül az európai polgárok kicserélhessék tapasztalataikat és nézeteiket, megértsék közös történelmüket és értékeiket, elősegítsék a kultúrák közti párbeszédet, vagyis minden olyan intézkedés, mely közelebb hozza a polgárokat az Európai Unióhoz és elősegíti köztük a szorosabb kapcsolatok kialakítását.      

Centarl Asia Invest Program Pályázati Felhívás 2010

2010. 02. 18. 14:10

A program keretén belül az üzleti közvetítő szervezetek kulcsfontosságú szerepet játszanak a piacgazdaság kialakítására irányuló reform folyamatok során. Kapacitásuk növelésével hatékonyabban tudják támogatni a kkv-kat, valamint a kommunikációt a kormány és a magánszektor között. Hozzájárulnak a szegénység csökkentéséhez, és a partner országok demokratikus és gazdasági átmenetének kialakításához.

 

MEDIA produkciós garanciaalap - Felhívás szándéknyilatkozat benyújtására

2010. 02. 18. 14:08

Az Európai Unió egyik új tervezett kezdeményezése az audiovizuális területeken működő kkv-k kereskedelmi finanszírozásának előmozdítására irányul. A cél az európai audiovizuális vállalatok bankhitelhez jutásának támogatása és ösztönzése.  

A női vállalkozók képviselőinek európai hálózata

2010. 02. 18. 14:01

E projekt az európai kisvállalkozói intézkedéscsomag, és különösen ez utóbbi 1. alapelvének – „A vállalkozók és a családi vállalkozások boldogulását elősegítő és a vállalkozói készséget díjazó környezet megteremtése” – végrehajtását kívánja támogatni.  

Az Európai Unió támogatási programjai kkv-k számára – kiadvány

2009. 12. 16. 15:41

Megjelent az Európai Bizottság legfrissebb kiadványa az európai KKV szektor részére biztosított támogatási programokról. Az új kiadvány széles körű áttekintést ad a jelenleg elérhető, és a közeljövőben megnyíló európai uniós pályázati lehetőségek rendszeréről.

Lifelong Learning Programme – 2010-es pályázati kiírás

2009. 12. 16. 15:35

Az Európai Bizottság meghirdette 2010. évre vonatkozó pályázati felhívását az egész életen át tartó tanulás program keretén belül. A program az európai oktatási és képzési politika végrehajtását segíti elő az „Oktatás és képzés 2010” munkaprogramban és a 2020-ig tartó európai együttműködés új keretstratégiájában foglaltaknak megfelelően.

FP7 Security Call 3 - FP7-SEC-2010-1

2009. 11. 05. 10:48

Az Európai Bizottság közzétette a harmadik pályázati felhívását a biztonságért a Hetedik Keretmunka Programon belül ( FP7 ), 210,59 millió euró költségvetéssel.

 

SEE: A délkelet-európai transznacionális együttműködési program Második pályázati felhívás

2009. 11. 05. 10:41

A Délkelet-európai Transznacionális Együttműködési Program (SEE) alapvető célkitűzése a kohézió, a stabilitás és a versenyképesség erősítése a transznacionális együttműködés fokozásával, az integráció növelésével, valamint a fenntartható fejlődés biztosításával.

 

Szolgáltatási keretszerződés űrkutatással kapcsolatos tanulmányok és biztonsággal kapcsolatos tanulmányok beszerzése tárgyában 2009/S 203-291460 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

2009. 11. 05. 10:38

Az Európai Bizottság Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) H Igazgatósága (Repülési iparág, Globális Környezetvédelmi és Biztonsági Megfigyelés, Biztonság és védelem) pályázati felhívást tesz közzé a következő 2 tételt tartalmazó szolgáltatási keretszerződés aláírására.

2010-es Európai Fenntartható Energia Díj – pályázati felhívás az Európai Bizottság részéről

2009. 11. 05. 10:35

A díjra a jelentkezési lap (Application Form) kitöltésével pályázhatnak olyan közszervezetek, magánvállalkozások, európai egyesületek vagy nem kormányzati szervezetek, amelyeknek egy vagy több folyamatban levő projektjük kapcsolódik az energiahatékonysághoz, megújuló energiaforrásokhoz, a tiszta közlekedéshez és a bio-üzemanyagokhoz. 

 

Pályázat tájékoztató tevékenység végzésére az EU mezőgazdasági támogatásairól

2009. 10. 07. 11:30

A pályázat célja a tagállamok lakósságának tájékoztatása az Európai Unió közös mezőgazdasági politikájáról (CAP).  

Támogatás európai audiovizuális alkotások televíziós sugárzására

2009. 10. 07. 11:25

A program célja többek között, hogy előmozdítsa a független produkciós cégek európai audiovizuális munkáinak országhatárokon átívelő sugárzását úgy, hogy elősegíti egyfelől a műsorszórók, másfelől a független producerek és forgalmazók közötti együttműködést. 

Pályázati felhívás az európai kkv-k kutatásnak és az innovációjának ösztönzésére (FP7)

2009. 10. 07. 11:21

A pályázati felhívást az Európai Unió Hetedik Keretprogramja a Kutatásért és Fejlesztésért (FP7, Kapacitások Munkaprogram) hirdette meg.  

Gyakornoki mobilitást elősegítő transznacionális hálózat és internetes platform kialakítása (EAC 28/09)

2009. 09. 16. 12:58

A pályázat célja, hogy mobilitási lehetőségekről tájékoztassa a gyakornokokat és az alternatív szakképzési rendszerben dolgozó személyeket egy internetes platform létrehozásával, mely közreműködő szervezetek hálózatára épül, lehetővé téve a folyamatos információ cserét az érintett felek között.

 

Nemzeti platformok a CSR népszerűsítésére

2009. 06. 29. 17:34

A pályázati kiírás hosszú távú célja a vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) népszerűsítése Európában, elősegítve ezzel a vállalatok fenntartható fejlődését és versenyképességük erősítését közép-távon. A pályázat közvetítő szervezetek kapacitásépítését támogatja nemzeti CSR platformok kialakításán keresztül.

Öko innováció - A cégek és a környezetvédelem találkozása

2009. 05. 04. 11:51

Az öko-innovációs pályázat segítségével az Európai Unió innovatív termékek, szolgáltatások és technológiák támogatását tűzte ki célul, amelyek óvják környezetünket és csökkentik Európa ökológiai lábnyomát.

 

A 2008-2013-as költségvetési időszakban 195 millió eurót különítettek el az Öko–innováció pályázatra. A program célkitűzései között szerepel a felzárkózás K+F területén az USA-hoz és Japánhoz; az öko-innováció alkalmazásának szélesebb körű elterjesztése; új piacok nyitása és a meglévők szélesítése, nagy hangsúlyt fektetve a kkv-kre.

 

Erasmus a kezdő vállalkozók számára – 2. pályázati forduló

2009. 05. 04. 11:48

A kezdő vállalkozók számára meghirdetett Erasmus program hasonló a felsőoktatásban már jól ismert nemzetközi mobilitási programhoz, de ez kizárólag üzleti kapcsolatokra fókuszál.

Az „Erasmus for young entrepreneurs” program célja, hogy lehetőséget nyújtson a kezdő vállalkozóknak arra, hogy 1-6 hónapot eltöltsenek egy tapasztaltabb vállalkozó mellett egy másik EU országban.

Intelligens Energia 2009

2009. 04. 16. 10:13

Az Intelligens Energia – Európa Program célja, hogy hozzájáruljon Európa számára egy biztonságos, fenntartható és versenyképes árazású energia létrehozására.

A Program főleg az Európai Energia Politikához járul hozzá, beleértve az EU energia-hatékonysági akciótervét és a megújuló energia felhasználására irányuló Direktívát. Az Intelligens Energia program 2007-től a Versenyképesség és Innováció Keretprogram része (Competitiveness and Innovation Framework Programme – CIP) és az Európai Bizottság irányításával a Versenyképességi és Innovációs Ügynökség koordinálja.

 

Kiírás a fenntartható turizmusért: „Európai kiváló turisztikai célpontok”

2009. 04. 16. 10:12

A pályázat fő célkitűzése hogy felhívja a figyelmet az európai turizmus értékeire és változatos világára és hogy népszerűsítse azokat a helyeket, ahol a gazdasági növekedés a társadalmi-, kulturális- és környezeti igényekre való tekintettel biztosítja a turizmus fenntartható fejlődését.

2006-ban a Költségvetési Fennhatóság megszavazta az „Európai kiváló turisztikai célpontok” projektjének támogatását közel 1 millió eurónak megfelelő összeggel. 2007-ben a kísérleti projekt lezárult. 2008-ra vonatkozóan a Költségvetési Fennhatóság 2,5 millió eurót irányzott elő, hogy előkészítse a kísérleti projekt nyomon követését.

 

MEDIA i2i (pályázat vállalkozások számára)

2009. 03. 26. 15:24

A támogatás célja, hogy elősegítse a független európai produkciós vállalatok banki és pénzintézeti finanszírozáshoz való hozzáférését, azáltal, hogy társfinanszírozást nyújt a következő tevékenységek költségeihez:

Erasmus a fiatal vállalkozók számára (Pályázati kiírás kizárólag vállalkozások számára)

2009. 03. 16. 12:02
 

A kezdő vállalkozók számára létrehozott Erasmus program hasonló a felsőoktatásban már jól ismert nemzetközi mobilitási programhoz, de ez már az üzleti kapcsolatokra fókuszál.

Marco Polo – Új utak egy zöldebb horizont felé (Pályázat teherfuvarozással foglalkozó cégek számára)

2009. 03. 16. 11:44

Az Európai Bizottság a II. Marco Polo programon keresztül támogatja azokat a szállítmányozókat, akik a közútról tengeri, vasúti vagy belvízi útvonalakra helyezik át az árufuvarozást. A jelenlegi, második Marco Polo program hét éves összköltségvetése 450 millió euró.

Vállalkozói kultúra és oktatás (Entrepreneurial culture of young people, and entrepreneurship education)

2009. 03. 16. 11:38

Az Európai Bizottság Vállalkozási Főigazgatósága pályázati kiírásokat hirdetett meg vállalkozói szemléletű oktatás ösztönzésére a Versenyképesség és Innováció Keretprogram (Competitiveness and Innovation Framework Programme) keretében.

ICT Policy Support Programme – Információs és Kommunikációs Technológiák (IKT) program 2009

2009. 02. 27. 11:56

Az Információs és Kommunikációs Technológiák program (IKT) az Európai Unió Versenyképességi és Innovációs Keretprogramjának (CIP) része.

Flamand pályázati kiírás közép- és kelet-európai országok számára

2009. 02. 27. 11:49

A flamand kormány 1992 óta minden évben meghirdeti pályázatát közép- és kelet-európai országok számára.

SWITCH Asia Program

2009. 02. 16. 14:30

Az Európai Bizottság EuropeAid Együttműködési Hivatala 2009. február 27-ig várja pályázatok beérkezését a SWITCH Asia Program keretein belül.

PRO INNO Europe – Az innováció támogatásának elősegítése nemzetközi együttműködéssel

2009. 01. 26. 15:04

A 2006-ban indított PRO INNO Europe programot az Európai Bizottság Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatósága koordinálja.

Az egész életen át tartó tanulás programja – Pályázati felhívás 2009.

2008. 12. 05. 09:48

Az Európai Bizottság meghirdette a 2009. évre vonatkozó pályázati felhívását a Lifelong Learning Program (Az egész életen át tartó tanulás program) keretén belül. A program kiterjed az oktatás, a szakoktatás, illetve a szakképzés területeire. 

A kutatás erősítése a KKV-ok szintjén

2008. 11. 03. 13:41

Két pályázati felhívás jelent meg az Európai Unió Hetedik Kutatási Keretprogramjának (FP7) Kutatás-fejlesztési részterületén, melyeknek célja az innováció erősítése a kis- és középvállalkozások szintjén.

Security Research (Biztonsági Kutatás) Program

2008. 11. 03. 12:15

Az Európai Bizottság 2008. szeptemberében hozta nyilvánosságra a Hetedik Kutatási Keretprogram (FP7) „Space Theme” részterületén belül megvalósuló „Security Research” program második pályázati fordulóját.

Pályázati felhívás az „e-tartalom-plusz program” végrehajtására (eContentplus programme)

2008. 05. 21. 16:33

Az Európai Bizottság a 2008. évre vonatkozóan munkaprogramot és pályázati felhívást hirdetett meg az „e-tartalom-plusz” program végrehajtására.

Kiírás az európai turizmus versenyképességének és fenntarthatóságának fejlesztésére

2008. 05. 21. 16:11

Az Európai Bizottság Vállalati és Ipari Főigazgatósága új pályázatot írt ki, melynek fő célkitűzése az európai turizmus fenntarthatóságának és versenyképességének javítása.

CIP Eco-innovation 2008 - Az Európai Bizottság új környezetvédelmi programja - 2008-as pályázati kiírások

2008. 05. 13. 10:56

Az öko-innováció népszerűsítésének célja, hogy a jelenlegi fogyasztási és gyártási minták megváltoztatása érdekében olyan új technológiákat, termékeket és szolgáltatásokat fejlesszenek ki, amelyek csökkentik a környezetre ártalmas hatásokat.  

2008-as LIFE+ pályázati kiírások

2008. 04. 14. 13:19

2008. július 15-én fognak megjelenni a LIFE+ program új kiírásai

Határokon átívelő mobilitási együttműködés: „ERASMUS program fiatal vállalkozóknak”

2008. 04. 14. 12:40

Az Európai Bizottság Vállalkozás és Ipari Főigazgatósága pályázatot tervez fiatal vállalkozók külföldi szakmai gyakorlatának támogatására. A pályázati kiírás várhatóan 2008. április második felében jelenik meg. 

Intelligens Energia Európa pályázati kiírás – már letölthetők a pályázati dokumentumok

2008. 04. 14. 09:03

Az Európai Bizottság kiemelt célja konkrét lépéseket tenni az energiaügy területén a piaci viszonyok kedvező befolyásolása és európai energiafelhasználás hatékonyabb kihasználása révén

Információs és Kommunikációs Technológiák (IKT) program – új pályázati kiírás

2008. 04. 11. 11:37

Az IKT-politika támogatási programjának (angolul "ICT PSP-programme") második pályázati kiírását április 29-én nyitják meg, szeptember 9-én zárul le. Az ajánlatokat független szakértők értékelik október első felében. Eredményhirdetésre és a szerződéskötésekre előreláthatóan 2008 novemberében kerül sor. 

Kiírás a fenntartható turizmusért: „Európai kiváló turisztikai célpontok” (ACTION ENT/IMA/08/4.1.1.)

2008. 04. 09. 11:11

A pályázat fő célkitűzése hogy felhívja a figyelmet az európai turizmus értékeire és változatos világára 

CENTRAL EUROPE: Az Európai Bizottság Közép-Európa támogatására irányuló programja

2008. 03. 28. 12:30

A program transznacionális együttműködésen alapuló projekteket támogat.

„Responsible competitiveness: fostering corporate social responsibility in European industrial sectors” ENT/CIP/08/E/N04S00

2008. 03. 28. 12:22

A pályázat fő célja a CSR (Vállalkozói Társadalmi Felelősségvállalás) gyakorlat európai szintű népszerűsítése, fejlesztése.

 

MEDIA 2007 Ajánlattételi felhívás

2007. 12. 17. 14:34

A támogatás célja, hogy elősegítse a független európai produkciós vállalatok banki és pénzintézeti finanszírozáshoz való hozzáférését, azáltal, hogy társfinanszírozást nyújt a következő tevékenységek költségeihez:

Pályázati tájékoztató a Central Asia Invest programról

2007. 11. 29. 11:16

A program a kis-és középvállalkozások fejlesztésén keresztül támogatja a fenntartható gazdasági fejlődést a közép- ázsiai országokban. Elősegíti az európai és közép- ázsiai üzleti közvetítő szervezetek kapcsolatainak fejődését azzal a céllal, hogy a közép- ázsiai piacok aktívan bekapcsolódhassanak a világgazdaságba.

Pályázati felhívás a SWITCH Asia program keretében

2007. 11. 29. 11:14

A program célkitűzése energia hatékonyabb, tisztább ipar létrehozása Ázsiában (19 országban).

Támogatás európai audiovizuális alkotások televíziós sugárzására

2007. 11. 29. 11:12

A program egyik célja független vállalatok által készített európai televíziós programok EU- n belüli és azon kívüli mozgásának elősegítése egyrészről a műsorszórók közötti, másrészről független európai forgalmazók és producerek közötti együttműködés segítésével. 

Az egész életen át tartó tanulás programja – Pályázati felhívás 2008

2007. 11. 29. 11:07

Az egész életen át tartó tanulás programja az oktatás, a szakoktatás és- képzés minden típusára és szintjére vonatkozik.

Hetedik Kutatás-fejlesztési Keretprogram (FP7) - pályázati kiírások

2007. 11. 14. 11:38

A Hetedik Kutatási Keretprogram magába foglalja mindazokat a kutatáshoz kapcsolódó uniós kezdeményezéseket, amelyek fontos szerepet játszanak a növekedés, versenyképesség és foglalkoztatás lisszaboni hármas jelszavának a megvalósításában. A beérkező projekteknek egyszerre kell fókuszálniuk az együttműködésre, új és használható ötletek kitalálására és megvalósítására, a humán erőforrás valamint a kapacitások kihasználására.

 

A program összköltségvetése a 2007 és 2013 közötti időszakban eléri az 50 milliárd EUR-t. A tavaly elindított programon belül jelenleg is még több aktuális pályázati felhívás fut, a közelmúltban három új pályázati kiírást tettek közzé:

„EuropeAid” – Pályázati felhívás

2007. 11. 14. 11:32

A EuropeAid az Európai Unió harmadik országok felé irányuló segélyprogramja, amit az Európai Bizottság koordinál. A EuropeAid keretében megvalósuló segélyezés komplett projekteket támogat a segély szükségességének felmérésétől a megvalósításon át egészen az utókövetésig. Ezen programok megszervezését a Bizottság Fejlesztési és Külkapcsolati Főigazgatósága is segíti, a segélyezés lebonyolításában pedig az EU a tagállamok kormányain kívül a civil társadalom és egyéb szervezetek segítségére is számít.

„Regions for economic change” – Pályázati felhívás

2007. 11. 14. 11:11

Az Európai Bizottság 2006 végén a regionális politika „Területi Együttműködés” célkitűzéséhez rendelve beindította a „Regions for economic change” programot. A program elsődleges célja, hogy új módszereket dolgozzon ki a kohéziós politika hatékonyabbá tételére, emellett pedig biztosítja az EU-ban regionális tervezéssel foglalkozó szakemberek tapasztalatcseréjét. A programon belül lehetőség nyílik a különböző régiók és városhálózatok dinamizálására a Bizottsággal szorosan együttműködve.

 

A programnak két része van: az INTERREG IV C és az URBACT II.

LIFE+ pályázati felhívás

2007. 11. 14. 11:08

Az Európai Bizottság a 6. környezetvédelmi cselekvési programon belül kiírt LIFE+ program keretében a környezetvédelmi problémák új megoldásainak kidolgozását támogatja.

 

Aktuális pályázati felhívás az alábbi témaköröket öleli fel:

 

1. LIFE+ Természet és biodiverzitás projektek

2. LIFE+ Környezetvédelmi politika és irányítás

Fő témák: éghajlatváltozás, víz, levegő, talaj, városi környezet, zaj, vegyi anyagok, környezet és egészség, természeti erőforrások, erdők, innováció, stratégiai megközelítés. 

3. LIFE+ Információ és kommunikáció